دنیای فناوری
مرور برچسب

آلمان

موسسه GFP سرواژه Global Fire Power رده بندی قوی ترین ارتش های جهان را برای سال 2016 اهلام کرده است در این رده بندی تحلیلی ، ده ارتش قدرتمند دنیا از بین 68 کشور جهان بر مبنای قدرت دفاعی و نظامی انتخاب شده اند که عوامل تعیین کننده ارتش های آنه شامل نیروی انسانی ، تجهیزات زمینی ،…
ادامه مطلب ...