دنیای فناوری
مرور برچسب

ایستگاه فضایی میر

تولیدات صنعت هوا فضای روسیه یا مانند سفینه سایوز، ایستگاه فضایی میر و سوخو ۳۵ شاهکار می شوند یا مانند توپولوف ۱۵۴ پر از اشکال و ایراد از کار در می آیند. اگرچه شرکت‌های روس طی سال‌های اخیر سعی کرده اند با کمک مشاوران غربی در اروپا و آمریکا ضعف‌های خود در صنعت هوانوردی…
ادامه مطلب ...