دنیای فناوری
مرور برچسب

بوینگ

بوئینگ 787 هواپیمای جت مسافربری دو موتوره و پهن هیکلی که در شرکت هواپیما های تجاری بوئینگ ساخته شده است. تعداد مسافران قابل حمل به وسیله این هواپیما بسته به تعداد و نوع صندلی ها از 210 تا 330 نفر متغیر خواهد بود. این هواپیما نسبت به دیگر هواپیماهای مسافربری بوئینگ از لحاظ مصرف سوخت بازده…
ادامه مطلب ...
شرکت بوینگ هواپیما های جنگی F15را به شکلی باسازی کرده که نیازی به خلبان نداشته باشد و بتوان از روی زمین کنترل شان کرد در اولین آزمایش این جت دو خلبان از روی زمین این هواپیما را از فلوریدا تا خلیج مکزیک هدایت کردند و دوتا هواپیمای دیگر از دور مراقب این هواپیمایی بدون…
ادامه مطلب ...