دنیای فناوری
مرور برچسب

تسلیحات نظامی

موسسه GFP سرواژه Global Fire Power رده بندی قوی ترین ارتش های جهان را برای سال 2016 اهلام کرده است در این رده بندی تحلیلی ، ده ارتش قدرتمند دنیا از بین 68 کشور جهان بر مبنای قدرت دفاعی و نظامی انتخاب شده اند که عوامل تعیین کننده ارتش های آنه شامل نیروی انسانی ، تجهیزات زمینی ،…
ادامه مطلب ...