دنیای فناوری
مرور برچسب

16 بی

یک روز دیگر آغاز شده آیا امروز هم سوپر نوا یا نو اختر دیگری روی خواهد داد این یکی از چالش های است که پیش روی انسان های است که زمانی در آینده بخواهند بر روی یک سیاره ای دو ستاره ای همچون کپلر 16b زندگی کنند اون هم سیاره ای که به گرد دوتایی متغییر انفجاری ویرانگر می چرخد متغییر های انفجاری…
ادامه مطلب ...