دنیای فناوری
مرور برچسب

BLU-109

بمب نفوذگر GBU-57 که MOP نیز خوانده میشود، سلاح هدایت شونده و سنگر شکن نیروی هوایی آمریکاست که یکی از قدرتمندترین نمونه های نفوذگر موجود به شمار می آید. ترکیب آن با بمب افکن پنهانگار B-2، زوجی را تشکیل داده که می تواند بسیار خطر آفرین باشد. آغاز توسعه در سال…
ادامه مطلب ...