دنیای فناوری
مرور برچسب

BrainPOP

تلفن‌های هوشمند و تبلت‌ها، از بهترین لوازم کمک‌آموزشی هستند و توسعه‌دهندگان با بهره‌گیری از این مزیت، برنامه های علمی و کاربردی، کتاب‌های الکترونیکی آموزشی و حتی برنامه‌هایی را برای کمک به تحقیقات دانشمندان طراحی کرده‌اند. در این…
ادامه مطلب ...