دنیای فناوری
مرور برچسب

F-15K

اوایل سال 2012 اخبار در مورد عقاب های جنگنده F-15C خوب نبودند. ادعای فرسودگی بدنه F-15C به وسیله گارد ملی (میسوری) که از فروپاشی آنها در نوامبر 2012 حکایت داشت، ایالات متحده را در تنگنا قرار داد تا 381 فروند F-22 ملقب به شکاری Raptor را خریداری کرده و آینده عقاب ها را در سایه ابهام…
ادامه مطلب ...