دنیای فناوری
مرور برچسب

Lyra

یک روز دیگر آغاز شده آیا امروز هم سوپر نوا یا نو اختر دیگری روی خواهد داد این یکی از چالش های است که پیش روی انسان های است که زمانی در آینده بخواهند بر روی یک سیاره ای دو ستاره ای همچون کپلر 16b زندگی کنند اون هم سیاره ای که به گرد دوتایی متغییر انفجاری ویرانگر می چرخد متغییر های انفجاری…
ادامه مطلب ...