دنیای فناوری
مرور برچسب

mars 1

پروژه «مارس وان» اعلام کرد برای پروژه شروع زندگی بشری در مريخ، ۲۰۰ هزار تن دواطلب شده‌اند که از ميان دواطلبان، ۱۰۰ تن انتخاب خواهند شد. داوطلبان اين پروژه آگاه هستند که ممکن است اين سفری باشد که هيچ‌گاه بازگشتی به کره زمين درکار نخواهد بود. طبق اعلام…
ادامه مطلب ...