دنیای فناوری
مرور برچسب

Moon Illusion

ماه گرفتگی بامداد دوشنبه، قرار است خیلی بزرگ و قرمز دیده شود. در ایران، می‌توانید حوالی ساعت ۴/۳۰ صبح دوشنبه، به افق غربی نگاه کنید تا این پدیده را خیلی نزدیک به افق ببینید. حتما به جایی بروید که افق کاملا باز داشته باشد. صبح دوشنبه، ماه گرفتگی با پدیده‌ای به اسم…
ادامه مطلب ...