دنیای فناوری
مرور برچسب

mri

اسکنر‌های موجود از روش‌هایی استفاده می‌کنند که غالبا مولکول‌های مورد مطالعه را تغییر و تحت تاثیر قرار می‌دهند. محققان برای کوچک کردن اسکنرهای ام آر آی (تصویربرداری با تشدید مغناطیس) از تکنولوژی محاسبات کوانتومی استفاده کردند؛ این دستگاه به میزانی…
ادامه مطلب ...