دنیای فناوری
مرور برچسب

22_Osperey

پرنده جدید به صورت خاص بر اساس نیازهای واحد های تفنگداران دریایی ارتش آمریکا ساخته شده و درست مانند پرنده فوق العاده V-22_Osperey از مفهوم گهواره متحرک پیشرانه ها یا به اصطلاح فناوری Tiltt Rotor برخوردار شده که به این هواگردها اجازه می دهد مانند یک هیلیکوپتر به صورت عمودی به نشست و…
ادامه مطلب ...